Головна сторiнка


КС "Компаньйон" 

   Кредитна спілка «Компаньйон», ідентифікаційний  код 26521475, була створена в січні 2004 року (Протокол установчих зборів від 19 вересня 2003 року) . Місцезнаходження: 92900, Луганська обл., Кремінський район, м. Кремінна, площа Красна, будинок 4.

  Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серія: АОО № 186639 від 22.01.2004 р. 

  Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи   КС №48 від 18.03.2004 р.

   Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації кредитної спілки: Справа про банкрутство не порушувалась. Процедура санації кредитної спілки не застосовувалась.
  Відомості про прийняття рішення про ліквідацію спілки: Спілка в стадії ліквідації на даний момент не перебуває.
  Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) відсутній.
   Кредитна спілка діє на підставі Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом , фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»,  інших законів       України     та     нормативно-правових актів.

    Кредитна спілка “Компаньйон” - це  неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

  Кредитна спілка “Компаньйон” діє на основі самофінансування, несе відповідальність за наслідки своєї діяльності та виконання зобов'язань перед своїми членами, партнерами, державним та місцевими бюджетами . Співпрацює з кредитними спілками Луганської, Донецької областей.

    Послугами спілки користуються  мешканці міста та сільської місцевості.

    Членами Спілки можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які постійно проживають на території Луганської області і мають повну цивільну дієздатність.

Для вступу в члени кредитної спілки необхідно:

·подати заяву;

·сплатити вступний внесок;

·сплатити обов’язковий пайовий внесок,.

 

ПРАВА ЧЛЕНІВ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ:

·брати участь в управлінні справами кредитної спілки, обирати та бути обраними до її органів управління;

·брати участь у загальних зборах особисто або через представника, а також право голосу на загальних зборах;

·отримувати інформацію про загальні збори, що скликаються, вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів, висувати кандидатів до складу органів управління кредитної спілки, а також вносити пропозиції на розгляд органів управління кредитної спілки;

·одержувати від кредитної спілки кредити та користуватися іншими послугами, які надаються членам кредитної спілки відповідно до Статуту;

·ознайомлюватися з документами, пов"язаними з порядком денним загальних зборів, одержувати інформацію про діяльність кредитної спілки, ознайомлюватися з річними балансами, фінансовими звітами, протоколами засідань органів управління кредитної спілки та іншими документами щодо діяльності кредитної спілки;

·вийти з членів кредитної спілки в порядку, передбаченому Законом України "Про кредитні спілки" та Статутом.  

 

      На сьогоднішній день кредитна спілка є членом Асоціації кредитних спілок Луганської області; членом ВАКС (Всеукраїнська Асоціація Кредитних Спілок).